پروژه هتل پارمیدا (2) واقع در خیابان دانش شرقی 8/2 مشهد با 13000 متر مربع زیر بنای مفید

کارفرما : آقای باقر زاده

نوع عملیات : مشاوره و نظارت بر عملیات گودبرداری و سازه نگهبان با عمق 18 متر از تراز کف خیابان

نوع سازه نگهبان : انکرینگ و نیلینگ با استفاده از H-Pile فلزی

مساحت زمین : 1360 متر مربع