نیلینگ
مشاوره و نظارت پروژه هتل پارمیدا (2) مشهد

مشاوره و نظارت پروژه هتل پارمیدا (2) مشهد

مشاوره و نظارت بر عملیات گودبرداری و سازه نگهبان  پروژه هتل پارمیدا (2) کارفرما : آقای باقر زاده
پروژه مجتمع مسکونی واقع در جردن تهران

پروژه مجتمع مسکونی واقع در جردن تهران

پروژه مجتمع مسکونی واقع در جردن تهران کارفرما : آقای مهندس یوسفی