بسیاری از ساختمانها پس از احداث و بهره برداری دچار نشست ناهمگون و نامتوازن می شوند. نشست این ساختمانها بنا به دلایل مختلف از جمله بالا آمدن سطح آب، شسته شدن سیمان بین دانه ها، استفاده از خاک ضعیف و دستی زیر ساختمان، اختلاف زیاد مرکز هندسی و مرکز بار و همچنین اعمال بارهای خارجی از جمله لرزش خفیف زلزله صورت می گیرد. بنابراین در شرایطی که ساختمان از لحاظ سازه ای آسیب چندانی ندیده باشد، قائم نمودن ساختمان مقرون به صرفه خواهد بود.

در سالهای اخیر، سطح آب زیرزمینی بالا آمده است که این امر موجب بروز مشکلاتی از جمله نشست ناهمگون در پی بسیاری از ساختمانها شده است. هدف ما ایجاد تغییراتی در خاک زیر پی و انجام اقداماتی جهت استفاده مجدد از ساختمان احداث شده استقائم کردن ساختمان کج شده، به منظور امکان استفاده مجدد از سازه احداث شده انجام می پذیرد. روشهای متنوعی به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد. این روشها که در کشورهای آمریکا و استرالیا بسیار مرسوم هستند، براساس شرایط ساختمان و موقعیت آن تعیین می شوند. مزیت عمده این روشها، کنترل کامل تغییر شکل‌های پی سازه می ‌باشد. یکی از متداولترین روش‌ها جهت قائم کردن ساختمان، جک زنی و بلند کردن ساختمان است.

در پروژه های انجام شده توسط اعضای این شرکت در شهر تهران روش جک زنی مورد استفاده قرار گرفت. طبق تحقیقات انجام شده، دلیل انحراف ساختمان در پروژه انجام شده، کم بودن مقاومت خاک زیر پی و استفاده از خاک دستی بود.