پایداری
بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیب، قبل و بعد از بارندگی

بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیب، قبل و بعد از بارندگی

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیب، قبل و بعد از بارندگی نویسندگان: مسعود خبازیان، معین خبازیان، علی نخودچی