نرم افزار فلک
بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیب، قبل و بعد از بارندگی

بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیب، قبل و بعد از بارندگی

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل اثر موقعیت شمع مورد استفاده در شیب، قبل و بعد از بارندگی نویسندگان: مسعود خبازیان، معین خبازیان، علی نخودچی
مقایسه دو مدل رفتاری در تحلیل-کرنش شیب ماسه ای در اثر بالا آمدن سطح آب

مقایسه دو مدل رفتاری در تحلیل-کرنش شیب ماسه ای در اثر بالا آمدن سطح آب

عنوان مقاله: مقایسه دو مدل رفتاری در تحلیل-کرنش شیب ماسه ای در اثر بالا آمدن سطح آب نویسندگان: مسعود خبازیان، سید محمدرضا امام