علاقمندان از لینک زیر فایل ارائه "نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانیک خاک و روش های متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان" را دریافت نمایند.

 

لینک دانلود