پروژه مجتمع مسکونی واقع در جردن تهران

کارفرما : آقای مهندس یوسفی

نوع عملیات : اجرای عملیات نیلینگ، شمع نگهبان و تزریق و شاتکریت دیواره

مساحت تقریبی کار : 310 متر مربع

عمق : 6/5 متر