تخریب در صنعت و ساختمان
کتاب مهندسی تخریب، 14 روش کاربردی در صنعت و ساختمان

کتاب مهندسی تخریب، 14 روش کاربردی در صنعت و ساختمان

"کتاب مهندسی تخریب، 14 روش کاربردی در صنعت و ساختمان مطابق با استانداردهای روز دنیا" در تیراژ 1000 نسخه و بمبلغ 13.000 تومان به عنوان تنها مرجع تخصصی تخریب در سال 1394 توسط آقای مهندس محمدرضا چراغچی -مدیریت محترم شرکت ژرف کاوان خاک- به چاپ رسید.